• 09:00 - 19:00

Прашања и одговори:

Кај нас административните процедури се кратки и брзи. Единствениот потребен документ е валидна лична карта или пасош

Потребни се само 15 минути за да се процесира вашата апликација за кредит.

Веднаш штом ќе ја провериме валидноста на доставената лична карта или пасош, вработен/а во fixkredit.mk ќе ве контактира за да Ве извести дали имате одобрен кредит

Потребни се само неколку минути за нашите вработени да ги регистрираат и верифицираат личните информации што ги давате. Откако кредитот ќе се процесира и одобри, ја добивате сумата со паричен трансфер на вашата трансакциска сметка.